Социјална одговорност

zx

Основните стандарди на трудот
Компанијата не треба да користи или поддржува да користи детски труд, треба да биде со други луѓе или групи на интерес за да ги преземе неопходните мерки за да ги обезбеди децата и образованието на младите...

Работно време и плата
Работно време.Компанијата во ниту еден момент или во никој случај не треба да бара од вработените да работат повеќе од 48 часа неделно често, а има еден слободен ден барем на секои седум дена...

zx2
zx3

Здравје и безбедност
Компаниите треба да имаат знаење за избегнување на секаков вид штети од индустриски и посебни опасности и да обезбедат безбедна и здрава работна средина за вработените

Систем за управување
Високото раководство во компаниите треба да воспостави компаниски политики усогласени со општествената одговорност и работните услови и да ги ревидира редовно, според овој стандард;назначување на висок менаџмент со полно работно време

zx4

Оставете ја вашата порака:

Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја.